Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.

Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.

Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

Miljöpolicy

Verksamheten ska bedrivas så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.

Vi ska följa regler och lagstiftning, ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan - från konstruktion till leverans.

Alla medarbetare har ansvar för miljön.

Certifieringar

  • IATF 16949

  • ISO 14001